Cílem akce „1000 MATEK“ je poskytnout plnou právní pomoc nejméně 1000 ženám (ale samozřejmě i mužům, pokud mají děti svěřeny do péče; v dalším budeme mluvit o ženách proto, že tyto případy naprosto v praxi převažují), jejichž bývalí partneři a otcové jejich dětí si svojí vyživovací povinnost i přes rozhodnutí soudem nepřipouštějí a k placení alimentů se nemají. Díky pomoci sponzorů se podařilo shromáždit potřebné prostředky k zaplacení špičkových právníků, a tak jejich pomoc bude matkám poskytnuta zdarma.

 

A proč zrovna akce „1000 MATEK“? Současná ekonomická situace vede k tomu, že řada lidí nemůže dostát všem závazkům. A paradoxně to v této chvíli řeší tím, že přestanou zčásti nebo zcela platit alimenty na své děti.  Odůvodnění jsou si přitom velmi často podobná jako vejce vejci. Nemám peníze, musím platit dluhy. A mnoho žen, než aby se hádalo, rezignuje. A přitom si stačí uvědomit jen dvě základní premisy našeho rodinného práva, pokud jde o výživné na nezletilé děti:

 

1. Výživné má při placení přednost před ostatními pohledávkami, tj. děti mají přednost před ostatními věřiteli.

2. Pro úhradu výživného lze postihnout i ty části příjmu, které jsou pro ostatní pohledávky nepostižitelné.

 

Je tedy naprosto zbytečné nechat se neplatícím otcem odbýt. Naopak, je třeba co nejdříve uskutečnit potřebné právní kroky…. a vše bude mnohem optimističtější.

 

Co je tedy třeba k tomu, aby se matka mohla této akce zúčastnit.  Organizátoři učinili vše pro to, aby nutná administrativa byla co nejjednodušší. V zásadě stačí donést pouze rozhodnutí soudu o výživném tj. rozsudek a přesně sepsaný přehled (za každé dítě zvlášť) od kdy není výživné placeno. Vše ostatní již zařídí specializovaní právníci.  A kde je možné tuto pomoc vyhledat? V prvé řadě je to právě pracoviště PRÁVNÍ POHOTOVOSTI  v obchodním centru Letňany, Praha 9. Zde je také možno se o celé akci podrobněji informovat. Vedle přímého osobního kontaktu je možné psát na emailovou adresu 1000matek@pravnik-nonstop.cz.  Podrobné informace lze také získat na webu www.pravnik-nonstop.cz. nebo www.pravnI-pohotovost.cz.