Právo je úžasné svou všudipřítomností a variabilitou. Je však "pouze věcí". Mrtvým textem, dokud jej neuchopí schopná mysl. A právě schopná, neortodoxní a kreativní mysl je jádrem a podstatou našeho projektu FORUM ROMANUM. Projektu jehož cílem je proudění myšlenek, radost z vědění.  Projektu, který postaví nepoprazitelnou "právní legii".

 

 

Registrace nového uživatele   Přihlášení registrovaného uživatele

 

 

STUDENTI PRÁV - MÁTE NA TO?


Nebaví vás být v době studia při spolupráci s advokáty toliko pouhými pochůzkáři či k židli přikovanými administrátory? V tom případě se účastněte našeho projektu „Forum Romanum“ a staňte se samostatnými„advokáty“ již v době studia. Můžete vydělávat kdykoliv během dne chcete, 24 hodin denně nebo jen pár hodin čas od času. Neprodávejte nám svůj zadek, ale svojí hlavu.

 

„FORUM ROMANUM“

 

Jak jistě každý student práv ví, Forum Romanum bylo místem, kde se scházeli všichni vlivní mužové Říma, učily a korzovaly jednotlivé školy či se odbývala lidová srocení a shromáždění. Prostě místo, kde se odehrávalo a řešilo vše.

Advokátní kancelář VILA ADVOKAT přebírá na svém unikátním konzultačním pracovišti PRÁVNÍ POHOTOVOST každý měsíc řadu právních dotazů a případů ze všech oblastí práva. Zároveň každodenně zveřejňujeme na facebookové stránce PRÁVNÍ POHOTOVOSTI články na různá právní témata. Obtížnost problematiky je velmi rozdílná, od dotazů vskutku elementárních až po velmi komplikované mnohostranné vztahy a spory. A právě tato rozmanitost je zdrojem našeho projektu.

 

PŘEDMĚT PROJEKTU

 

Kancelář průběžně „vyvěšuje“ jednotlivé dotazy, témata a případy na této webové stránce na tzv.  „ZDI ZADÁNÍ“. U každého „VÝVĚSKU“ je proveden potřebný popis nebo formulace, požadovaný nejzazší termín zpracování a vypsána částka, která bude za přijaté řešení vyplacena.

 

SUBJEKT PROJEKTU

 

Hlavními subjekty projektu jsou tzv. „DOPISOVATELÉ NA ZEĎ“ (zkráceně „DNZ“). „DNZ“ se může stát každý student práv (ale i jiný právník, který má zájem a prokáže právní vzdělání), který splňuje registrační podmínky a řádně se zaregistruje na příslušné registrační stránce projektu.

 

Registrační podmínky

 

Zájemce vyplní příslušný VSTUPNÍ ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ (zde). Po jeho vyplnění vyčká potvrzení o zařazení do seznamu „DNZ“. V potvrzení obdrží:

  • DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) - DPP odešle řádně podepsanou ve dvou paré na adresu advokátní kanceláře. Advokátní kancelář následně odešle jedno podepsané paré zpět. Vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.
  • HESLA – hesla jsou odeslána v elektronické podobě na spojení uvedená ve vyplněném Vstupním elektronickém formuláři. Jedno heslo umožní vstup na „zeď ZADÁNÍ“, vyznačení, zpracovávaného „VÝVĚSKU“ a „vhození“ vypracovaného příspěvku do „SCHRÁNKY ŘEŠENÍ“. Druhé heslo umožní vstup do individuální evidence každého „DNZ“, kde uvidí svojí historii spolupráce, která z jeho zpracování byla přijata a kdy a v jaké výši mu byla vyplacena resp. odeslána odměna.

 

PROCES SPOLUPRÁCE

 

Každý zaregistrovaný „DNZ“ si může kdykoliv vybrat libovolný „VÝVĚSEK“ umístěný na „ZDI ZADÁNÍ“ a tento dle své úvahy, znalostí a schopností zpracovat zcela stejně, jako by poskytoval pomoc přímo klientovi. Může se jednat jak o konkrétní případy, tak rešerše, jednoduché či složitější články či komentáře apod. Je tak zcela na vás, jak ke zpracování přistoupíte, jak věc pojmete, nakolik se zahloubáte do litery zákona, judikátů, knih a časopisů. Nakolik budete originální a odvážní. Vše závisí jen a jen na vás a jakémukoliv sebeoriginálnějšímu či netradičnímu řešení se ani nebráníme ani nesmějeme, naopak odvahu velmi oceňujeme. Zpracovaný materiál „DNS“ „vhodí“ na webu do „SCHRÁNKY ŘEŠENÍ“. Dále může každý „DNS“ dobrovolně dle své úvahy vhodit do „SCHRÁNKY ŘEŠENÍ“ zpracované jakékoliv téma, které považuje za zajímavé či použitelné (můžete tedy prodat třeba i část seminárních prací, úkolů atd.).

Poté, co bude předaný materiál vyhodnocen, bude „DNZ“ sděleno zda byl jeho materiál přijat či nikoliv. Pokud materiál přijat bude, bude zároveň odeslána vypsaná odměna (v souladu s daňovými a účetními předpisy). Stejný vývěsek může být zpracováván i jinými „DNZ“. Přijmout je možné i více řešení k jednomu „VÝVĚSKU“.

 

Tak a teď už slyšíme tu námitku - "A jak si můžu být jistý, že má práce nebude využita, ale já nic nedostanu?" Nijak. Jestli nám chcete nebo nechcete věřit, je pouze a jenom na vás.  Pro nás je celý projekt založen v prvé řadě na vzájemné důvěře. Fakt, že použitý materiál bude skutečně uhrazen, zaručujeme jedinou zárukou – ČESTNÉ JEDNÁNÍ JE ZÁKLADNÍM PRINCIPEM TOHOTO PROJEKTU. Od nás k vám, od vás k nám.