Jak spolupracujeme s našimi klienty? Jak nejlépe to jde. Aby vše šlo co nejlépe, soustředíme se u každého klienta, u každého případu, u každé práce na naplnění naší VELKÉ TROJKY. Co to je?  Tři okruhy, na které se vždy zaměřujeme: Vyhráváme, Věci řešíme bezodkladně, Dbáme na přiměřenost ceny.

 

Vyhráváme


VYHRÁLI JSME 99,6 % PŘÍPADŮ, které nám kdy byly svěřeny.

 

Důvod je prostý - každého našeho klienta zajímá především, abychom uspěli právě v jeho věci. Teprve pak pro něj jsme tím správným týmem, týmem, který mu pomohl. Skvělými právníky, které hledal. Jedině bude-li nás každý klient vidět jako skvělé právníky, budeme opravdu skvělou kanceláří. A proto věřte, našim cílem a jediným měřítkem ve Vašem případě je pouze  - VÁŠ ÚSPĚCH.

A co je náš vzor? Psal se 2. duben 1801, zuřila bitva u Kodaně. Situace byla zlá a velící admirál Parker nechal vyvěsit vlajkové signály s rozkazem k ústupu Bylo to přesně tři měsíce a jeden den po tom co jeho zástupce, úspěšný námořní důstojník, byl jemnován víceadmirálem. Jmenoval se Horatio Nelson. Poté co jej informovali jeho důstojnící, pozvedl dalekohled ke svému slepému oku a prohlásil: "Žádný signál k ústupu nevidím".

 

Věci řešíme bezodkladně


Známý bonmot, že „špatný koncipient protáhne případ na dva roky, dobrý advokát na čtyři“, považujeme za dobrý vtip, ale špatnou realitu. Proto se snažíme vždy řešit vše bezodkladně. To se projevuje zejména tím, že:

 

  • se nemusíte objednávat, neboť na osobní kontakt s Vámi jsme na našem pracovišti PRÁVNÍ POHOTOVOSTI připraveni 7 dní v týdnu, a tak nás můžete bezodkladně vyhledat právě tehdy, kdy to opravdu potřebujete;
  • termíny projednání vašich případů, ať již v kanceláři, u soudu či jinde neodkládáme pro kolizi s jednáními u jiných klientů.

 

Abychom výše uvedené mohli k Vaší plné spokojenosti zajistit, je nezbytnou podmínkou vždy mít na případ dost času a potřebných kapacit. Toho dosahujeme tím, že máme dostatek kvalifikovaných pracovníků a jako jediní v republice vedle našich kanceláří i unikátní kontaktní pracoviště PRÁVNÍ POHOTOVOST umístěné v Obchodním centru Letňany, které je otevřeno od 10:00 hod do 20:00 hod každý den včetně sobot, nedělí a svátků. 

 

Dbáme na přiměřenost ceny


Našimi vědomostmi a službami se živíme. Jsou zdrojem finančních prostředků, které nám vše umožňují. Osobní život náš a našich rodin i zajišťování služeb pro Vás ve stále se rozvíjející kvalitě. Na druhou stranu si uvědomujeme, že jeden z největších „strašáků“ pro řadu lidí, který je odrazuje od vyhledání pomoci právníků, je otázka „Kolik to bude stát?“. Proto jsme opustili zvyklost počítání započaté každé hodiny apod. a rozhodli jsme se sjednávat cenu výhradně s ohledem na složitost a rozsáhlost požadované resp. potřebné služby. To nám umožňuje poskytovat naše služby již od 590 Kč.