„Podělte se o zkušenosti i o cenu“

 

V životě člověka se vyskytuje mnoho situací, kdy je třeba učinit více či méně závažná rozhodnutí s právními důsledky. V takové chvíli člověk obvykle hledá řadu informací a rad, ptá se na zkušenosti svých přátel a známých, zvažuje možné alternativy, jejich pro a proti a následně navštěvuje právníka.

Při návštěvě lidé a priori předpokládají, že jim právník dobře poradí nejen právně, ale i věcně, tedy, že jim jejich situaci vyřeší. A právník tak často podle svého nejlepšího vědomí a svědomí učiní. V takové chvíli však právník zároveň neposkytuje jen svoje odborné právní znalosti a zkušenosti, ale i svoje zkušenosti životní. Ty samozřejmě má každý rozdílné a jsou zcela logicky ovlivněny řadou neprávních faktorů – životními prožitky, výchovou, hodnotovým žebříčkem, povahou, sociálním prostředím, ekonomickou situací... Tyto faktory ovšem jsou u každého člověka odlišné. Zároveň je třeba vidět i to, že byť má právník praktických zkušeností celou řadu, přesto je logicky tento rozsah omezen na možnosti jednotlivce.

Proto přicházíme s naším v právu zcela originálním projektem. Inspirace vychází z pozitivních zkušeností skupinového terapie u lékařů. Proto se tento produkt lakonicky nazývá SKUPINOVÉ  PRÁVNÍ  KONZULTACE.

 

SKUPINOVÉ PRÁVNÍÉ KONZULTACE přináší řadu pozitivních stránek a výhod:

 

1) SKUPINOVÁ  PRÁVNÍ  KONZULTACE, není školením. Proto je skupina vždy pouze  4 - 8 členná.

2) SKUPINOVÁ  PRÁVNÍ  KONZULTACE probíhá formou diskuze mezi všemi účastníky. Přítomný právník (v případě potřeby i dva) průběžně poskytuje účastníkům potřebné právní informace. Dochází tak k prolnutí řady praktických zkušeností všech zúčastněných s fundovanými právními informacemi, čímž je docilováno optimálních závěrů.

3) SKUPINOVÁ PRÁVNÍ KONZULTACE umožňuje uplatnit v průběhu diskuze, konkrétní listiny a dokumenty, které si účastníci přináší se sebou (zcela podle jejich rozhodnutí).

4) Na základě závěrů je každému účastníkovi při ukončení SKUPINOVÉ  PRÁVNÍ  KONZULTACE právníkem poskytnuta konkrétní finální právní rada. Zájemce má možnost sjednat si i individuální zpracování potřebných právních dokumentů či právního zastoupení.

5) SKUPINOVÁ  PRÁVNÍ  KONZULTACE je placena společně všemi účastníky tzn. že služba vyjde 4 až 8 krát levněji, než při standardní individuální konzultaci. Je tak umožněno získání špičkové právní pomoci za velmi přijatelnou cenu.

 

Realizace SKUPINOVÉ PRÁVNÍ KONZULTACE

 

Účast ve SKUPINOVÉ PRÁVNÍ KONZULTACI si lze zajistit dvojím způsobem. Základním způsobem je, že na příslušné části naší webové stránky se zájemce prostřednictvím elektronického formuláře přihlásí na konkrétní termín a téma, která jsou na webu vypsána. Pokud si zájemce neví rady či téma, které ho zajímá není vypsáno, uvede, jaký problém potřebuje řešit (může to být jak problém, který se dotýká jeho, tak ale i třeba jeho známých nebo přátel, či chce jen získat informace pro svůj přehled) a advokátní kancelář jej zařadí do nejbližšího termín, na dané téma jakmile bude vypsáno a zájemce informuje. Proto je nutné, aby zájemce vždy uvedl dobu, do které potřebuje věc nejpozději vyřešit.