ČÍM JSME JINÍ NEŽ OSTATNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE?

 
Jdeme svojí cestou. Trvale a neoblomně. Jdeme bez pocitu nutnosti řídit se moudry těch, kteří vždy vědí co je nejsprávnější, či kopírovat konkurenci. Možná vás to zaskočí, ale mnohdy nenasloucháme ani klientům, a to když hledáme nové způsoby a cesty pro rozvíjení našich služeb. Naplňujeme tak známý poznatek, že: „Návštěvníci galerií neřekli Picassovi, aby vynalezl kubismus.“ O to více ale nasloucháme klientům, pokud jde o každý detail jejich případu, neboť jedině soustředění na každý detail a pečlivé posuzování všech souvislostí a možností vede k vítězství.

 

JAK BOJUJEME S KONKURENCÍ?

 

Vůbec. Necháváme naše klienty ať oni sami svojí poptávkou po našich službách a svojí spokojeností jsou hlavním ukazatelem určujícím náš úspěch, a tak postavení na trhu.

 

Věříme, že dlouhodobost úspěchu advokátní kanceláře jako celku a nejen momentální úspěch jednotlivce či určitého týmu, musí být určujícím principem pro všechna naše rozhodnutí.

 

Naše úspěchy jsou odvozeny od jediného – ochoty a touhy klientů, trvale vyhledávat pomoc a radu právě u naší kanceláře, od komunikace o jejich spokojenosti a profesionalitě naší kanceláře s dalšími osobami a firmami, jejich přáteli, známými, zákazníky, obchodními partnery. Teprve to se nevyhnutelně odrazí v pokračujícím úspěchu naší kanceláře i v budoucnosti.

 

Jedině úspěch umožňuje trvalý růst množství a druhu právních služeb, které můžeme poskytovat a naopak, které klienti mohou od nás očekávat. Tento rozvoj přitahuje další právníky se zájmem stát se součástí naší kanceláře, posílit náš tým. A tím se uzavírá kruh. Tím vzniká spirála neustálého zdokonalování našich profesních schopností, spirála kvality našich služeb.

 

CO TEDY UMÍME OPRAVDU DOBŘE?

 

PRÁVO!

 

Nebudeme tady dál rozepisovat klišé. Klišé, které se dočtete na webu kdejaké advokátní kanceláře, klišé typu: „Děláme právo občanské, právo obchodní, právo trestní….. atd. atd. atd.“ Co si pod tím představíte? Obvykle nic moc konkrétního. Pochopitelně.

 

Takže buďme konkrétní: potřebujete napsat nebo zkontrolovat smlouvu – přijďte, potřebujete založit firmu – přijďte, chcete se rozvést – přijďte, nabourali jste v autě – přijďte, neplatí vám zákazníci – přijďte, hrozí vám exekuce – přijďte, prodáváte dům – přijďte…

 

Prostě máte právní otázku, právní problém, právní řízení – přijďte. Proč? Protože nás právo opravdu baví a díky tomu ho i umíme.

 

 

NAŠE BAREVNÉ PRINCIPY

 

Jako každá posádka i my vyvěšujeme každý den vlajky, které hovoří. Vlajky jež jsou nositeli námi vyznávaných principů. Vlajky, které jsou nositeli našeho sdělení vám, našim přátelům, přívržencům, příznivcům. Jedním slovem - KLIENTŮM.

 

bílá      -           hrajeme čistou hru

hnědá  -           dbáme na jistotu a stabilitu

zelená  -           nebojíme se nových cest

stříbrná -         s námi bude líp

zlatá    -           prahneme po vítězství a vyhráváme

šedá     -           diskrétnost a stabilita

modrá  -           spějeme stále dál

fialová -           dáváme do boje srdce i duši

černá   -           naše obrana je důsledná

červená -         víme co je důležité

žlutá    -           radujeme se s vámi