Facebook Právní pohotovost

Pro ty, kteří v problémech jsou i pro ty, kteří se do nich nechtějí dostat!

 

„PRÁVNÍ POHOTOVOST“ přináší zajištění právních služeb a pomoci zcela novým způsobem,  maximálně respektujícím možnosti a potřeby současného člověka.

 

Nebojte se právníků


Je dnes rozšířeným názorem, že „je lépe se s právníky nezaplést“, „právníci jsou drazí a připraví člověka o poslední peníze“, apod. Neblahé důsledky takovýchto názorů jsou nedozírné a paradoxně dopadají právě na ty, kteří takovým názorům podléhají. Naopak! Včasná konzultace s právníkem v drtivé většině případů dokáže předejít doslova katastrofálním následkům, se kterými se člověk posléze dlouho a mnohdy doživotně potýká a které přivádí řadu lidí a celých rodin do opravdového neštěstí. A přitom stačilo na začátku tak málo ….. vyšetřit si čas a za pár set korun se nechat správně nasměrovat. Zanedbat včasnou právní pomoc je stejně nerozumné jako zanedbat prevenci či včasnou pomoc lékaře.

 

„PRÁVNÍ POHOTOVOST“ Vám poskytne

 

  • vyřešení problému – odborníci Vám rychle a účelně poradí s řešením jakýchkoliv Vašich právních problémů
  • ušetření času – systém poskytuje služby na konzultačním pracovišti v Obchodním centru Letňany, Praha 9, jediném právním pracovišti tohoto typu v České republice.
  • ušetření peněz – cena služeb se odvíjí od skutečně spotřebovaného času a nikoliv paušální hodinové sazby.
  • pohodlí – využitím moderních komunikačních prostředků může většinu problémů řešit klient z pohodlí svého domova, časový komfort poskytuje i možnost klienta řešit problém v kterékoliv denní a noční době, která mu nejlépe vyhovuje, pohodlí přináší rovněž dostupné konzultační body
  • bezpečnost – služby „PRÁVNÍ POHOTOVOSTI“  se pro Vás stanou bezpečným průvodcem v právním bludišti každodenního běžného i podnikatelského života a ochrání Vás před možnými problémy v budoucnu
  • luxus za lidovou cenu – luxusem je míněna maximální dostupnost v kvalitě, čase i financích, jedná se o jeden ze základních principů „PRÁVNÍ POHOTOVOSTI“
  • obdiv okolí – využívání služeb „PRÁVNÍ POHOTOVOSTI“ je projevem Vaší pokrokovosti a racionality v přístupu k vlastnímu stylu života, a to vždy přináší obdiv okolí, stejně jako fakt „vlastního právníka“ svědčící o úspěšném postavení na společenském žebříčku

     

Moderní systém právní služby zajišťovaný „PRÁVNÍ POHOTOVOSTÍ“ zcela boří vžité formy poskytování právní pomoci (i když je samozřejmě nevylučuje). Opouští luxusní kanceláře a vychází ven, tam kde je klient a kde je to pro něj maximálně pohodlné. Předkládá zcela novou specifickou službu všem, kteří ji potřebují či budou potřebovat. Počínaje těmi, kteří se ocitli v „právní nouzi“ či naléhavé právní situaci, přes ty, kteří potřebují řešit bez zbytečného odkladu rychlé právní dotazy a konzultace s minimální časovou náročností, až po zákazníky, kteří preferují „mít svého právníka“, ale přitom požadují akceptovatelné ekonomické podmínky.

 

„Zdravotnický systém"

 

Systém právní pomoci „PRÁVNÍ POHOTOVOST“ vychází ze shodných principů, na kterých funguje lékařská pomoc. V tom je jeho základní přínos a novum, které dává do služeb svému klientovi, svému „právnímu pacientovi“. Stejně jako ve zdraví i v právním životě člověka nastává řada momentů, kdy se bez odborné pomoci neobejde. Namísto chřipek jsou to drobné přestupky, či různé zádrhely v podnikání, namísto vážných onemocnění složité právní pře, namísto těžkých úrazů bankroty či vážné trestné činy. A stejně jako ve zdraví i v právním životě si za některé věci může člověk sám a jindy jde o nešťastnou souhru okolností. V takových chvílích je zde systém právní pomoci „PRÁVNÍ POHOTOVOST“, který umožňuje nalezení optimální a nastalé situaci plně odpovídající formu a rozsah právní pomoci (od ppomoci na pohotovosti až po dlouhodobou „léčbu“). Zvolení správné formy a rozsahu přináší rychlé a účinné řešení problému, jakož i odpovídající přiměřené ekonomické výdaje namísto zbytečného plýtvání.

 

 

VÝJIMEČNÉ RYSY SLUŽEB „PRÁVNÍ POHOTOVOSTI“


* Pomoc lze využít ve všech oblastech práva ve sporné i nesporné agendě tj. nejsou z pomoci vyloučeny žádné oblasti práva či typy sporů apod.

 

* Pomoc je možné čerpat i na případy, které již probíhají, tj. začaly před navštívením  „PRÁVNÍ POHOTOVOSTI“.

 

* Není rozlišováno mezi subjekty podnikatelskými a „nepodnikateli“.

 

* Poradenství a pomoc je vždy poskytována výhradně právníky a nikoliv proškolenými „neprávníky“, jak je tomu u řady různých zejména bezplatných poraden.

 

NAVŠTIVTE FB STRÁNKU „PRÁVNÍ POHOTOVOSTI“.