Vítejte na palubě!

 

Tedy spíš na onom vratkém můstku mezi molem a palubou - zatím. Proč vratkém a proč zatím? Inu proto, že než se člověk stane opravdovým a pevným článkem  posádky, asi chce jak posádka tak on vědět něco víc, než jen jak kdo vypadá na první pohled. Dobrý člen posádky je ten, který jí upevňuje, rozvíjí a obohacuje, dobrá posádka je oporou a pevným středobodem, ví co chce, kam pluje. No a pak je tady samozřejmě HMS(jak říkají angličané) rep. loď (jak říkají češi) a i ta musí být nejen pevná a stabilní, ale také atraktivní, zajímavá a působivá.


Ale dost paralel. Na tento ostrov jste ndorazili proto, abyste se dozvěděli něco víco spolupráci v naší advokátní kanceláři, o jejich podmínkách i výhledech. Ale než začneme, odpovětzte si na základní otázku: Kdo je advokát?


Zdá se vám ta otázka banální? A odpověď ještě více?Pak vězte, že jí pokládáme na pohovorech s novími zájemci o advokacii 20 let a jenom 3x jsme slyšeli odpověď, která se ztotožnila s odpovědí, kterou pokládáme za správnou - ADVOKÁT JE PODNIKATEL! Pokud to cítíte také tak, pak jste udělali velký krok od mola na palubu. Proč podnikatel a ne jen poradce, pomocník apod., kteréžto odpovědi jsou bohužel nejčastější? Protože dobrý advokát musí zvládat hned tři náročné profese najednou a všechny co nejlépe - být profesionál ve svém oboru (právo), být skvělý marketeér/obchodník (klientela) a být výborný manažer (vedení kanceláře k rozvoji a prosperitě).


Pokud se to podaří (a vězte, že těm dobrým určitě ano) pak upynutí tří let koncipientské lhůty vyvrcholí úspěšným složením advokátních zkoušek. Radostně vyskotačíte ven na ulicia řejnete si - "TAK KONEČNĚ ADVOKÁT!" (tedy ještě zbývá slib a zápis do seznamu, ale to jsou formality). Ale jste advokát? Co se událo? Seděli jste před komisí a vyzkoušeli vás - z práva. Z ničeho jiného. Nevyzkoušeli vásani z toho, jak umíte získávat a udržet klienty, ani z toho, jaký jste manažer. Takže zpět a ... A TO JE TO, CO JE V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI TO PODSTATNÉ!

 

Naším cílem je abyste se během oněch koncipientských tří let naučili všechny tři složky oné trojjediné osobnosti zvané ADVOKÁT. A tak od samého počátku vaší praxe chceme, abyste nejen uměli zpracovat právní problémy a požadavky klienta, ale abyste se jej také naučili získat a udržet, abyste se naučili domluvit a následně i vyúčtovat a převzít odměnu. Dennodenně, po celé tři roky. Jenom tak vám přejdou tyto návyky a zkušenosti do krve, jenom tak budete opravdu připraveni vést advokátní kancelář i samostatně.


Co vás naopak rozhodně učit nebudeme, a přitom to budeme od vás chtít, a to v míře vrchovaté? To, co vás měli naučit už tatínek s maminkou a bez čeho nikdy nemůžete být opravdu špičkovým advokátem, tedy tím, kdo může pracovat na těch nejsložitějších, nejpracnějších, ale také nejzajímavějších, nejprestižnějších klientech a nejhonorovanějších případech. PRACOVITOST, KREATIVITU, BOJOVNOST, VYTRVALOST.


Ale ani to není vše. Pak je to ještě ta nejhlavnější vlastnost ze všech hlavních vlastností, bez níž nejde advokátem být i kdyby vše ostatní bylo sebelepší aneb jak se říká „eňo ňéňo“. Tím svatým grálem advokátní povahy je ZODPOVĚDNOST. To neustálé, kontinuální, ve dne v noci doléhající vědomí, že ovlivňujeme životy druhých. Že záleží jen na nás, jaké budou dopady naší činnosti na jejich vtahy, majetky či svobodu. Neustálé uvědomování si toho faktu, který je vyjádřen v poněkud drsném aforizmu: „Lékař to má dobré, protože když to zkazí, tak jeho pacient jen zemře, zato když to zkazí advokát, tak s tím klient musí celý život žít.“


Ale dost těch principiálních úvah, pojďme na věci pragmatické:


Koncipienti i koncipientky, kteří u nás chtějí nastoupit na palubu musí být samostatní, pokud možno vlastnit řidičský průkaz (není podmínkou), chtít se učit a budovat tým. Prahnout po úspěchu, věřit sobě a svým schopnostem (ale nebýt nafoukaní), být schopni nasávat jak houba… VĚDOMOSTI A ZKUŠENOSTI!

A co za to? To hodně záleží na každém jednotlivém, co předvede a dokáže. Teoreticky jsou meze neomezené. Prakticky je zpočátku reálný pohyb měsíční gáže v rozmezí od 25 do 85 tisíc.

Takže, pokud se chcete nalodit, pište na novak@advokat24.cz, vše ostatní již si dopovíme osobně.